PAGGAWA NG BURONG DAMO PARA SA TULUY-TULOY NA PAKAIN SA GATASANG KALABAW