PANGANGASIWA NG SENTRONG PANGNAYON SA PANGONGOLEKTA NG GATAS: ANG EASTERN PRIMARY MULTIPURPOSE COOPERATIVE (EPMPC)