First taste in carapreneurship for DA-PCC at CLSU’s assisted farmers’ group

It’s just the first month of the year, but the Samahang Pangkaunlaran ng Magsasaka sa Calancuasan Irrigators Association Corporation (SPMCIAC) in Calancuasan Norte, Cuyapo, Nueva Ecija has already begun to reap the rewards of their carapreneurship endeavors after the buffaloes owned by six of its members gave birth in January.


This event gave inspiration to the members of the association to actively participate in seminars and training sessions being conducted by the DA-Philippine Carabao Center at Central Luzon State University (DA-PCC at CLSU).


“Hinihikayat ko silang dumalo sa mga trainings at seminars upang mas lumalim pa ang kaalaman nila sa wastong pangangalaga ng gatasang kalabaw at kung ano pang mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-aalaga,” said Lourdes Fontanilla, chairperson of SPMCIAC.


Anthony Rodico, one of the six farmers, is happy that he is now living his dream as a dairy farmer.


“Pangarap na natupad! Maraming salamat sa DA-PCC sa CLSU at binigyang pansin nila ang aming kahilingan na magkaroon ng gatasang kalabaw dahil inakala namin noon na wala na kaming pag-asang magkaroon ng gatasang kalabaw. Salamat po sa tiwala. Ito ay amin pang pararamihin,” Rodico said.
Like Anthony, his fellow farmer Florante Presto conveyed the same story of gratitude.


“Taos-pusong pasasalamat sa ahensya dahil nabigyan nila ng katuparan ang pangarap ng aming pamilya na magkaroon ng ganitong kabuhayan. Amin po itong payayabungin,” Florante shared.


The other farmers who also had the same experience with Anthony and Florante are Artemio Ventura, Benigno dela Cruz, Allan Valdez, and Loreto Adriano.


The association was established on August 23, 2019, with 300 members.
The DA-PCC at CLSU remains dedicated to assisting farmers in Region III. This exemplifies the agency’s commitment to advancing the Carabao Development Program (CDP).