SOLUSYON PARA SA MAS MAHUSAY NA REPRODUKSIYON NG KALABAW